Categorie: Columns

De digitale klaagmuur (voor Nadelunch.com)

Vooropgesteld: het Europese burgerinitiatief, een van de verworvenheden van het Verdrag van Lissabon, is een goede stap in de richting om de democratische legitimiteit in Europa te vergroten. Ook in Nederland kun je, als je 40.000 steunbetuigingen weet te verzamelen, een bepaalde issue op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Fijn voor actievoerders dat er dit soort afspraken bestaan, zeker nu ook digitale handtekeningen meetellen als steunbetuiging.